מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

כימיה

לימודי כימיה בחמד"ע- החל מכיתה י': 5 יח"ל ובונוס מהאוניברסיטאות

הכימיה מכונה לעיתים "המדע המרכזי", מפני שהיא חיונית בתחומים רבים ומקשרת ביניהם: ביולוגיה, רפואה, מדעי הסביבה, ננוטכנולוגיה ואלקטרוניקה, מדע החומרים, אסטרונומיה וחקר החלל, ספורט ואף אמנות.

לימודי הכימיה, כמו לימודי הפיזיקה והמתמטיקה, מחדדים את יכולת החשיבה המופשטת, מחדדים את הבנת הכלים המדעיים, בונים יכולת להסקת מסקנות ויכולת לוגית בכלל. זאת הסיבה שהלימודים בהרבה פקולטות יוקרתיות מותנים בידע מוקדם של כימיה. 

לימודי הכימיה בחמד"ע מעניקים לתלמידים/ות את הכלים האלה במשולב עם הכנה מעולה לבחינות הבגרות. 

לימודי הכימיה בחמד"ע מתחילים בכיתה י' ומסתיימים בעבודת חקר מסכמת ובבחינת בגרות בסוף כיתה י"ב. 
בכיתה י' נרכשים מושגי יסוד בכימיה, מיומנויות מעבדה בסיסיות והעשרה. 

בכיתה י"א נלמדים נושאי ליבה בכימיה כמו חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור וחישובים בכימיה. כמו כן מתבססת תכנית החקר. במהלך השנה מתקיימים גם סיורים מחוץ לחמד"ע. 

בכיתה י"ב מסוכמת הלמידה לקראת הבגרות ומתבצע פרויקט הסיום במעבדה. 

תכנית הלימודים בחמד"ע עשירה במעבדות, בסיורים לימודיים ובהעשרה, ומקנה כלים להגעה להישגים גבוהים. הלימודים בכימיה בחמד"ע מתאפינים בדגש על עבודת החקר במעבדה: החל מכיתה י' נרכשים כלים שיאפשרו לתלמידות ולתלמידים להגיע לפרויקט סיום עצמאי בכיתה י"ב. לקראת סיום הלימודים בכימיה מתכננים/ות כולם/ן מערך ניסויים בנושא לבחירתם: החל מטיהור מים באמצעים מודרניים ועד מעקב אחרי פירוק תרופות. תכנית החקר בחמד"ע היא מן המתקדמות בארץ ומעניקה גישה לציוד מתקדם. 

במהלך שלוש שנות הלימודים בכימיה מצטרפים/ות לתכנית סיורים, שבה יש חשיפה לתהליכים טבעיים, מלאכותיים ותעשייתיים. 
בנוסף, המתעניינים/ות נהנים/ות מקורסי העשרה כגון בישול מולקולרי או פיזיקה ורפואה, וגישה למעבדת המייקר'ס שבה הם יכולים/ות לבנות התקנים שונים. 

לימודי הכימיה בחמד"ע מתחילים בכיתה י' ומסתיימים בעבודת חקר מסכמת ובבחינת בגרות בסוף כיתה י"ב. 
בכיתה י' נרכשים מושגי יסוד בכימיה, מיומנויות מעבדה בסיסיות והעשרה. 
בכיתה י"א נלמדים נושאי ליבה בכימיה כמו חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור וחישובים בכימיה. כמו כן מתבססת תכנית החקר. במהלך השנה מתקיימים גם סיורים מחוץ לחמד"ע. 
בסוף כיתה י' מתקיימת בחירה לתכנית הייחודית - "כימיה מעבדתית מתקדמת", המאפשרת למתעניינים/ות בהעמקת והרחת הידע בכימיה, לבצע ניסויים ברמה אקדמית תוך שימוש בציוד ברמה אוניברסיטאית. התכנית מחייבת ציונים גבוהים בכימיה, יכולת מתמטית טובה וייעוץ והכוונה של בית הספר. 

(תמונת השער: "עץ" של גבישי נחושת ש"צמח" על גבי לוח אלומיניום בתוך ג'ל אגר-אגר, בתגובה עם יוני נחושת (בעיגול בצבע טורקיז). הניסוי בוצע בחמד"ע.)