מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

כימיה מעבדתית מתקדמת

תכנית לימודים מיוחדת לתלמידים ולתלמידות מצטיינים.ות וסקרנים.יות עם נכונות גבוהה להשקיע.  
הלימודים מתחילים בכיתה י"א, לאחר סיום מוצלח של לימודי הכימיה בכיתה י' במהלכה מתקיים קורס בן 4 מפגשים (לקראת תשפ"ב המפגשים מותנים בתנאי הקורונה). 
התכנית מתמקדת בנושא שהוא לב הכימיה, ניסויים במעבדה. לתלמידי ולתלמידות התכנית יתאפשר ביצוע ניסויים במכשור מתקדם, המצוי רק במוסדות אקדמיים ובאוניברסיטאות. 
במהלך התכנית מושם דגש על ההתקדמות האישית של בתחומי העניין הייחודיים לכל אחת ואחד. דגש נוסף נינתן על חקר תופעות כימיות מחיי היום-יום. 
התוכנית הינה דו-שנתית, כאשר אופי הלימודים והתכנים, משתנים משנה לשנה:  
במהלך כיתה י' נערך  קורס היכרות של 4 מפגשים אחרי הצהריים, בסיומם מוגשים דו"חות ניסוי. לקראת תשפ"ב המפגשים תלויים בקורונה, וייתכן ויוחלפו בפעילות מקוונת. 
החל מכיתה י"א - המגמה מחליפה את לימודי הכימיה: הלימוד נערך בהיקף של שעות הלימוד הרגילות ומתנהל בכיתה כלל-עירונית בשעות הצהריים המאוחרות. לפחות מחצית מן השעות מוקדשות לביצוע ניסויים. הלימודים העיוניים מתקיימים בקצב מהיר יותר מאשר בכיתות הרגילות, וכוללים נושאים מעבר לתכנית הלימודים. 
במהלך כיתה י"ב – המשתתפים יבצעו פרויקט מסכם. 
דוחות הניסויים שיוגשו במהלך התכנית ייכללו במסגרת תיק העבודות של תכנית החקר של משרד החינוך. 
משתתפי התכנית אמורים לסיים את הדרישות הפורמליות של מעבדת החקר בשלב מוקדם יותר בלימודים. 

מה נדרש כדי להתקבל לתכנית?

  • הישגים טובים בכיתה י'
  • יכולת עבודה עצמית גבוהה
  • יכולת לימוד גבוהה
  • סקרנות ופתיחות מחשבתית
  • רצון להעמיק בכימיה
  • מוכנות להשקעה גם מעבר לשעות הלימודים