מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

כיתת מצוינות על-עירונית בפיזיקה

כיתת מצויינות על-עירונית בפיזיקה

 

חמד"ע, כמרכז לחינוך מדעי בתל-אביב -יפו, פועלת לעידוד המצויינות במדעים. כדי לתת מענה ולאתגר את בעלי/ות היכולות הגבוהות, במיוחד בחשיבה מתמטית, הקמנו בחמד"ע כיתת מצויינות על- עירונית בפיזיקה. לאור היכרותנו עם תלמידי עילית אנו יודעים שהם זקוקים מעבר לאתגרים ברמת החומר הלימודי,  גם למענה פדגוגי מאתגר ודידקטיקה ייחודית, פיתוח יכולת למידה עצמית מהירה וכן טיפוח אישי.

תלמידי/ות כיתה זו יובילו צוותים מקצועיים בצבא, ישמשו דמויות בולטות באקדמיה במקצועות המדע וההנדסה ובתעשייה העילית. זוהי העתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית של מדינת ישראל בשנים הבאות ולחמד"ע חלק חשוב בטיפוח יסודות מנהיגות זו.

תכנית הלימודים הרשמית בפיזיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד מהווה בסיס ללימודים גם בכיתת המצויינות וכוללת את בחינת הבגרות כמו שאר תלמידי ותלמידות חמד"ע . אך מעבר לכך, הנושאים לבגרות בפיזיקה נלמדים ברמה מתמטית אקדמית, המעמיקה את הבסיס התאורטי בנושאי הליבה, תוך בשימוש בכלים מתמטיים וחישוביים מתוחכמים. הלימודים מורחבים גם לנושאים מתקדמים בחזית הפיזיקה ברמת הידע וההתנסות הטכנולוגית מעודדת היצירתיות. מושם דגש על רב תחומיות ופיתוח כלי חשיבה המאפשרים פתרון בעיות בתחומי ידע רבים נוספים. כאן מקבלים/ות הכוונה אישית אך מכוונים/ות גם לעבודת צוות. מתקיימים ביקורים במוסדות מחקר גדולים בארץ ובעולם כדי לחשוף את התלמידים והתלמידות לפרויקטים גדולים במדע. הלמידה כוללת התמודדות עם מאמרים מדעיים ופתרון בעיות מחקר.

לחמד"ע מגיעים/ות פעם אחת בשבוע ל-5 שעות לימוד שבועיות, כמו כן מוזמנים/ות למיפגשים אישיים עם המורה וכן לימים מרוכזים בחופשות בתיאום עם בתי הספר.

 תנאי הקבלה: תלמידים/ות מצטיינים/ות מאותרים/ות על ידי מורי הפיזיקה בחמד"ע לקראת סיום כיתה י'. נדרשת המלצת בית הספר וראיון אישי לבחינת התאמה.

ביקור כיתת המצוינות במעבדות המכון לחקר הגרעין (JINR) בדובנא רוסיה.