מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

מעורבות חברתית

פעילות מעורבות חברתית בעיר תל אביב -יפו בהדרכת תלמידי חמד"ע

מטרות התוכנית:

  • מתן אפשרות לתלמידות ולתלמידים בחטיבה העליונה להתנסות כמנחים ומלווים בנושאים מדעיים.
  • פיתוח יכולת עבודה בקבוצה.
  • פיתוח יכולת הנגשה של נושאים מדעיים.
  • חשיפה של מספר גדול יותר של תלמידות ותלמידים בחט"ב למקצועות פיזיקה וכימיה.

קהל יעד: תלמידות ותלמידים הלומדים בחמד"ע.

מבנה התוכנית:

קבוצות תלמידות ותלמידים (כ-2-3) הלומדים בחמד"ע, יבחרו נושא מדעי, ילמדו אותו ובהדרכת מורה חמד"ע יפתחו שיעורים ופעילויות המתאימים לשכבות גיל נמוכות יותר.

קבוצות התלמידות והתלמידים מחמד"ע יעבירו את הפעילויות לתלמידים.ות בכיתות ז' – ט' בבתי הספר בעיר וכן בבתי החולים בעיר.