מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

חברי האספה הכללית והועד המנהל

פרופ׳ ק.פריאלניק דינה, פרופסור (אמריטוס) לפיזיקה פלנטרית בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב וחברה בוועדה האקדמית של אוניברסיטת תל אביב לנוער

פרופ' אילון בת שבע, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

גב' אנזל רותי, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי במינהל החינוך, עיריית תל אביב-יפו

פרופ' אשרי אורי, ראש ביה"ס "סגול" למדעי המח, באוניברסיטת תל אביב

פרופ' בלבן נטלי, המחלקה לפיזיקה, האוניברסיטה העברית ירושלים

מר הורביץ אלי, מנכ"ל קרן טראמפ, הקרן לחינוך מדעי בישראל

גב' לב דפנה, מנהלת מינהל החינוך (לשעבר), עיריית תל אביב-יפו

מר נכט מריוס, יזם הייטק, מייסד ויו"ר בפועל של צ'ק פוינט

פרופ' עוזרי רועי, המחלקה לפיזיקה, מכון ויצמן למדע

פרופ' קלפטר יוסף, נשיא לשעבר של אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רוזן שלמה, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת תל אביב

גב' רימון ברכה שירלי, מנהלת מינהל החינוך, עיריית תל אביב-יפו