מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

חברי האספה הכללית והועד המנהל

פרופ' אילון בת שבע, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע;

גב' אנזל רותי, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי במינהל החינוך, עיריית תל אביב-יפו;

פרופ' אשרי אורי, ראש ביה"ס "סגול" למדעי המח, באוניברסיטת תל אביב;

פרופ' בלבן נטלי, המחלקה לפיזיקה, האוניברסיטה העברית ירושלים;

מר הורביץ אלי, מנכ"ל קרן טראמפ, הקרן לחינוך מדעי בישראל;

גב' לב דפנה, מנהלת מינהל החינוך (לשעבר), עיריית תל אביב-יפו;

מר נכט מריוס, יזם הייטק, מייסד ויו"ר בפועל של צ'ק פוינט;

פרופ' עוזרי רועי, המחלקה לפיזיקה , מכון ויצמן למדע;

פרופ' קלפטר יוסף, נשיא לשעבר של אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רוזן שלמה, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת תל אביב;

גב' רימון ברכה שירלי, מנהלת מינהל החינוך, עיריית תל אביב-יפו;