מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

תכנית לימודים י

תכנית לימודים בכיתה י

הלימודים נערכים במסגרת כיתה על-עירונית במפגשים שבועיים. מפגש אחד של 4 ש"ש. המטרות העיקריות בלימוד פיזיקה מחקרית בכיתה י' הוא לעודד ולעורר סקרנות אצל התלמידים. הלימודים אינם מלווים בציונים, מבחנים או מדדים כמותיים אחרים, אלא בהערכה ובהיבנות עצמית והכרת המושגים המחקריים. במסגרת המפגשים בכיתה י' התלמידים רוכשים מיומנויות בסיסיות: מבינים מהו פרויקט מדעי, מהו ניסוי מדעי, כיצד עורכים רישום של ניסוי וכיצד כותבים דו"ח ניסוי. בכיתה הזו נלמדים גם הדברים, כגון, מושגים בסיסיים בטריגונומטריה, הנדסה ועקרונות של אלגברה. ברבע הראשון של המפגש התלמידים מקבלים מהמורה הנחיה תאורטית בנושא כלשהו השייך לאותו הפרויקטון או להשלמה מתמטית הנדרשת ובשאר הזמן הם עוסקים בעבודה על הפרויקטים שלהם צורה קבוצתית. במשך שנת הלימודים התלמידים מתקדמים בחמישה עד שבעה פרויקטים מוגדרים מראש. הקווים הכללים של הפרויקטון נקבעים בתוכנית הלימודים, אך הביצוע המפורט יכול להשתנות לפי הנטיות של התלמידים. בסוף כל פרויקטון כזה מחויבים התלמידים להגיש דו"ח מעבדה אישי. כל צוות יכול להכין דו"ח משותף בחלקים הכלליים שלו, אך חלק הדיון והמסקנות חייבות להיות אישיות. הפרויקטונים, אותם עוברים התלמידים במשך שנה"ל הם: 1. חקר תכונות הטריבושה, 2. חקר קרומי סבון, 3. חקר חומר מגורען, 4. צורות ליסז'ו,(Lissajous forms) גלים עומדים ב-D1 וב2D-.5חקר ה.6 ,Chladny plates- חקר קיטוב של קרינה א"מ – השוואה בין התחום הנראה (Vis) ובתחום גלי המיקרו. 7. חקר נפילת גופים בתווך צמיג. בסוף השנה התלמידים יקבלו הערכה של המורה שתיכתב בתוך התעודה. כמו כן, התלמידים מקבלים תעודת הערכה, המעידה על סיום שנה"ל בכיתה י' פיזיקה מחקרית בכיתה י' בהצלחה.

חוברת המסכמת את הפרויקטים של כיתה י