מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

רישום להרצאות וסדנאות

  • תלמידי ותלמידות כיתת מצוינות, אולפנה, אורט סינגלובסקי, בר-אילן, גימנסיה עירונית הרצליה, דמוקרטי פתוח, עירוני ה, עירוני ז, עירוני ט, צייטלין, עירוני יד ותיכון חדש, טופס הרישום שלכם הוא כאן.מה בסדנאות?

  • סדנת IR – נגלה את עולם האינפרא אדום באמצעות מצלמות מיוחדות המתחברות למכשיר הסלולרי
  • קיטוב – נכיר את תכונת הקיטוב של האור
  • סדנת סוללות – מה בתוך הסוללה, איך נוצר הפרש הפוטנציאלים
  • סדנת מוזיקה – נתנסה באשליות קוליות ועיבוד קול במח
  • סדנת בישול מולקולרי -  נשנה מרקמים וצורות של מאכלים מוכרים
  • חנקן נוזלי – נכיר את חוק הקירור ונתנסה בהכנת מאכלים קפואים
  • סדנת נפילה חופשית – נלמד איך עובד מצנח ונתנסה בניית מצנח משלנו