מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

רישום להרצאות וסדנאות

  • תלמידי ותלמידות כיתת מצוינות, אולפנה, אורט סינגלובסקי, בר-אילן, גימנסיה עירונית הרצליה, דמוקרטי פתוח, עירוני ה, עירוני ז, עירוני ט, צייטלין, עירוני יד ותיכון חדש, טופס הרישום שלכם הוא כאן.