מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

תרבות מדע

תרבות המדע לקהילה

 בשנים האחרונות, שינוי תרבותי עמוק מציב את המדע במוקד השיח התרבותי בארצות המערב: המדע נתפס פעם כנחלתם הבלעדית של מדענים באוניברסיטאות ובמכוני המחקר שלהם, והחוקרים עצמם הצטיירו כמנותקים מן הקהל הרחב, ואף מסויגים מניסיונות לפופולריזציה של המדע. עתה אנו מוצאים אנשי מדע המעוניינים בקשר עם הציבור ונכונות לשתפו בנעשה במעבדות ובמכונים. הדבר בא לידי ביטוי בשפע ספרי המדע שנכתבים בזמן האחרון, חלקם בידי מדענים ובהופעות של חוקרים בפני קהל רחב.

 נושאים כמו התחממות גלובלית, שיבוט, הנדסה גנטית בחקלאות וקרינה אלקטרומגנטית, טיפולים במחלות שונות עומדים במרכז השיח הציבורי. הציבור רוצה להבין את משמעותם ואת ההשלכות שלהם, ודורש לקבל תשובות מן המדענים. הציבור מעוניין להבין את סדרי העדיפויות במחקר ואת נהלי קבלת ההחלטות וחלוקת הכספים ושואף להשפיע עליהם.

 החוקרים מבינים היום שכדי להמשיך במחקר בתחומים רבים, מחקר שעולה לעתים ממון רב וממומן בחלקו מכספי ציבור, הם חייבים לקבל לגיטימציה ציבורית. היום, גם הכלכלה העולמית מבוססת ברובה על המחקר המדעי.  מגמה זו מוסיפה ממד עסקי-כלכלי להתעניינות הציבור במדע ובטכנולוגיה.

 מטרתה העיקרית של חמד"ע, המרכז לחינוך מדעי של תל אביב-יפו, היא חינוך מדעי לתלמידי העל יסודי. אנו חושבים שההבנות הנ"ל צריכות לחלחל מהבית ומהקהילה כמסר המוביל תלמידים לבחור בחינוך מדעי עוד בתיכון. ולכן, חמד"ע משמשת כבית לקהילה בנושאים מדעיים עכשוויים: קהילה השואפת להרחיב ידע, להיפגש עם חוקרים, לשאול שאלות ולהביע דעה.

חמד"ע פותחת את שעריה במסגרת תכנית תרבות-מדע לקהילה בשעות הערב לקהל הבוגר ולהציב את חמד"ע כמרכז מוביל בתל אביב לעירוב הציבור הרחב בנושאים מדעיים עדכניים.

בחמד"ע מתקיים דו-שיח ורב שיח בין הקהילה למדענים: הרצאות לקהל הרחב, ערבי רב-שיח, קורסים וסדנאות לקהל הרחב.

לחצו כאן לקבלת עדכונים שוטפים בדואר אלקטרוני