מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

תרבות מדע

תרבות המדע לקהילה

 בשנים האחרונות, שינוי תרבותי עמוק מציב את המדע במוקד השיח התרבותי בארצות המערב: המדע נתפס פעם כנחלתם הבלעדית של מדעניות/ים באוניברסיטאות ובמכוני המחקר, והחוקרות/ים הצטיירו כמנותקות/ים מן הקהל הרחב, ואף מסויגות/ים מניסיונות לפופולריזציה של המדע. עתה אנו מוצאים את הציבור בקשר עם נשות ואנשי מדע ונכונות לשתפו בנעשה במעבדות ובמכונים. הדבר בא לידי ביטוי בשפע ספרי המדע שנכתבים בזמן האחרון, חלקם בידי מדענים ובהופעות של חוקרות/ים בפני קהל רחב.

 נושאים כמו התחממות גלובלית, שיבוט, הנדסה גנטית בחקלאות וקרינה אלקטרומגנטית, טיפולים במחלות שונות עומדים במרכז השיח הציבורי. הציבור רוצה להבין את משמעותם ואת ההשלכות שלהם, ודורש לקבל תשובות מבוססות מדע. הציבור מעוניין להבין את סדרי העדיפויות במחקר ואת נהלי קבלת ההחלטות וחלוקת הכספים ושואף להשפיע עליהם.

ברור לחוקרות/ים היום שכדי להמשיך במחקר בתחומים רבים, מחקר שעולה לעתים ממון רב וממומן בחלקו מכספי ציבור, נדרש לקבל לגיטימציה ציבורית. היום, גם הכלכלה העולמית מבוססת ברובה על המחקר המדעי.  מגמה זו מוסיפה ממד עסקי-כלכלי להתעניינות הציבור במדע ובטכנולוגיה.

 מטרתה העיקרית של חמד"ע, המרכז לחינוך מדעי של תל אביב-יפו, היא חינוך מדעי לתלמידי ותלמידות העל יסודי. אנו חושבים שההבנות הנ"ל צריכות לחלחל מהבית ומהקהילה כמסר המוביל תלמידות ותלמידים לבחור בחינוך מדעי עוד בתיכון. ולכן, חמד"ע משמשת כבית לקהילה בנושאים מדעיים עכשוויים: קהילה השואפת להרחיב ידע, להיפגש עם חוקרים, לשאול שאלות ולהביע דעה.

חמד"ע פותחת את שעריה במסגרת תכנית תרבות-מדע לקהילה בשעות הערב לקהל הבוגר ולהציב את חמד"ע כמרכז מוביל בתל אביב לעירוב הציבור הרחב בנושאים מדעיים עדכניים.

בחמד"ע מתקיים דו-שיח ורב שיח בין הקהילה למדעניות/ים: הרצאות לקהל הרחב, ערבי רב-שיח, קורסים וסדנאות לקהל הרחב.

לחצו כאן לקבלת עדכונים שוטפים בדואר אלקטרוני