מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

תכנית ח"ץ - חמד"עי צעיר

לימודי ח"ץ – חמד"עי צעיר: תלמידי ט לומדים מדעים בחמד"ע לקראת מסלול מדעי בחטיבה העליונה.

 

תכנית לימודים ייחודית שפותחה בחמד"ע כשנה ראשונה בתכנית ארבע שנתית (ט'-י"ב) לתלמידי ט' מצטיינים אשר חושפת את התלמידים למיומנויות בסיס מדעיות, תיאוריה וניסויים "HANDS ON". מודל זה אומץ כפיילוט במספר מוקדים בארץ.

 לימודי ח"ץ מאפשרים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים בתל אביב-יפו להתחיל כבר בכיתה ט' את מסלול לימודי הפיזיקה או הכימיה לקראת בגרות בהיקף של 5 יח"ל: לרכוש כלים מדעיים, מיומנויות וידע ברמה גבוהה, שהם הבסיס של תשתית החינוך המדעי.  באקלים הנוח של כיתה ט', לפני המרוץ לקראת בחינות הבגרות, ניתנת לתלמידים הזדמנות ללמוד באווירה של פתיחות, סקרנות וחקירה, שמובילות למצויינות. הלימודים מחייבים נוכחות בשיעורים השוטפים והכנת שיעורי בית ומקנים ציון בתעודה כשאר מקצועות הלימוד.

 התלמידים נחשפים למדע איכותני וכמותי תוך העמקה במתמטיקה ובהתנסות במיגוון ניסויים והדגמות מורה, תחרויות וסדנאות, שמעוררים מוטיבציה ומבססים מיומנות להמשך לימודי המדעים.  לימודי ח"ץ מעודדים תלמידים צעירים לבחור במדעים בהמשך דרכם בבית הספר התיכון.

 לרשות תלמידינו עומדים אמצעי הוראה מתקדמים: מעבדות משוכללות, מחשבים, תוכנות לימודיות ושימוש באינטרנט.  האינטרנט משמש גם כאמצעי קשר שוטף עם התלמידים מחוץ לשיעורים באמצעות אתר חמד"ע. 

תנאי קבלה: המלצת בית הספר ומבחן מיון חמד"עי בסוף סדנת חשיפה במהלך כיתה ח'.

 

רכז לימודי ח"ץ - חיים שמואלי