מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי
תל אביב יפו

תכנית ח"ץ - חמד"עי/ת צעיר/ה

תוכנית ח"ץ (חמדעי.ת צעיר.ה) בחמד"ע – תוכנית מצוינות מדעית ייחודית שפותחה בחמד"ע ומופעלת בשיתוף עם בתי הספר בעיר בהצלחה רבה.

התוכנית מיועדת לתלמידות ולתלמידים מצטיינים במתמטיקה, המתכננים ללמוד פיזיקה, כימיה או מדע חישובי בחמד"ע.

תכנית ח"ץ, הינה תכנית מדעית תוספתית השמה דגש על הקניית כלי חשיבה מדעיים. פיתוח חשיבה זאת מהווה בסיס ללימודים אקדמיים בפקולטות יוקרתיות ולצרכי העבודה בחברות התעשייה העילית (היי טק).

מטרות התוכנית:

  • חשיפה לשיטת ההוראה בחמד"ע , הוראה פעילה מעבדתית.
  • פיתוח מיומנויות לקראת לימודי מגמת הפיזיקה והכימיה בחמד"ע.
  • רכישת כלי חשיבה להתחלה נוחה יותר בלימודים המדע בחמד"ע.
  • חשיפה לפעילות המעבדתית בסביבה טכנולוגית עשירה תוך הקניית מיומנויות מדעיות.
  • העשרת עולמם של התלמידות והתלמידים ביצירת קשר בין עולם המדע ועולם הטכנולוגיה.

מהלך התכנית:

בשנת הלימודים הבאה, תשפ"ג, תלמידות ותלמידים שייבחרו להשתתף בתוכנית יגיעו לחמד"ע לחמישה-שישה מפגשים, שיתקיימו אחרי שעות הלימודים, פעם בשלושה שבועות מחודש נובמבר 2022 עד חודש מרץ 2023. אורך כל מפגש 3 שעות לימוד. בתקופה שבין המפגשים תתקיים פעילות עצמאית מודרכת בקבוצות הלימוד. בתום התוכנית יקבלו התלמידות והתלמידים תעודת הערכה מחמד"ע.

תנאי קבלה לתוכנית:

ציון שנתי 90 במתמטיקה בסוף כיתה ח'.

המלצה של בית הספר.

רכז לימודי ח"ץ - אריק גלבוע